PROJEKT

Celem głównym projektu „Fiz_up! Centrum kompetencji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Projekt ten wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wyrażanemu przez pracodawców, jak i oczekiwaniom samych studentów.

Cele szczegółowe obejmują:

 1. rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach,
 2. rozwój kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, w tym proaktywności, prowadzenia własnej firmy i rozumienia środowiska pracy pracodawców,
 3. rozwój kompetencji analitycznych w zakresie poznania metod analizy, planowania i pracy projektowej.

Wymienione cele będą realizowane poprzez certyfikowane szkolenia (CS1-CS9), zajęcia warsztatowe (ZW1-ZW14), zadania praktyczne w formie projektowej (ZP1-ZP14) oraz wizyty studyjne (WS1-WS16). Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych u potencjalnych pracodawców, naukowców o uznanej międzynarodowej renomie oraz pracowników naukowo-dydaktycznych naszego Uniwersytetu. Uczestnicy będą pracować w interdyscyplinarnych zespołach, przygotowujących do pracy w różnorodnym środowisku, składających się z osób z różnych kierunków studiów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

 • 2 zajęcia w formie zajęć warsztatowych z zakresu budowania umiejętności współpracy (ZW1) – 15 godzin oraz treningu przedsiębiorczości (ZW2) – 30 godzin. Zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich uczestników Projektu,
 • 9 certyfikowanych szkoleń:
  • Obsługa aplikacji GIS,
  • Obsługa aplikacji CAD,
  • Linux w systemach wbudowanych SoC (System-On-Chip),
  • Kurs przygotowawczy w zakresie uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP),
  • Podstawy administrowania bazami danych IBM DB2 dla Linux i Windows,
  • Wytwarzanie oprogramowania przyjaznego użytkownikowi – Usability,
  • Administrowanie systemami RedHat – kurs RHCSA (RedHat Certified System Administrator),
  • Zarządzanie jakością w IT – Lean IT Foundation
  • Aplikacja soczewek sztywnych
 • 12 zajęć warsztatowych,
 • 14 zadań praktycznych ,
 • 8 wizyt studyjnych u pracodawców w firmach spoza Poznania (Otticon, Affidea, Centrum Terapii Protonowej Kraków-Bronowice, ATREM, Google Polska, HOYA, JZO, Essilor)
 • 8 wizyt studyjnych w firmach w Poznaniu (Gigant Sound, Studio Realizacji Telewizyjnych, Nobilet, Agregaty Polska, Zylia, Tele-Com, INEA, Maxroy).

Projekt jest skierowany do studentów roczników dyplomowych, tj. ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia na siedmiu kierunkach prowadzonych na Wydziale Fizyki UAM: Akustyka, Reżyseria Dźwięku, Optometria, Fizyka Medyczna, Optyka Okularowa, Technologie Komputerowe i Aplikacje Internetu Rzeczy. Warunki uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo przedstawione na kolejnych zakładkach strony.

Korzyści płynące z udziału w projektowanych zajęciach, wykraczających poza program nauczania na studiach, to:

 • certyfikat ukończenia całości projektu – wraz z wykazem poszczególnych ukończonych przez uczestnika kursów,
 • odrębny certyfikat ukończonego szkolenia (certyfikat zewnętrzny i/lub UAM),
 • zdobycie doświadczenia przydatnego w poszukiwaniu pracy,
 • możliwość podjęcia pracy u jednego z pracodawców uczestniczących w projekcie.

Projekt Fiz_up! Centrum kompetencji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będący autorskim projektem przygotowanym na Wydziale Fizyki UAM uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Kwota dofinansowania: 1 168 706,40 zł).
Okres realizacji Projektu: 14-11-2016 – 31-10-2018).

Projekt Fiz_up! Centrum kompetencji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstał dzięki inicjatywie pracowników oraz władz dziekańskich Wydziału Fizyki UAM, którzy stworzyły zespół w składzie: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski, prof. UAM dr hab. Anna Preis, prof. UAM dr hab. Grzegorz Pawłowski, dr hab. Roman Gołębiewski i dr inż. Henryk Gierszal.

W wyniku dyskusji oraz pomysłów całego zespołu przygotowano szeroki interdyscyplinarny projekt dydaktyczny integrujący siedem kierunków studiów (Akustyka, Reżyseria Dźwięku, Optometria, Fizyka Medyczna, Optyka Okularowa, Technologie Komputerowe i Aplikacje Internetu Rzeczy). Zespół przygotowujący na etapie pisania wniosku był wspomagany pomysłami pracowników swoich Instytutów oraz profesjonalnym wsparciem firmy Sense Consulting na czele z Prezes p. Moniką Mardas-Brzezińską.